do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO, ROLNICTWA, INFRASTRUKTURY KOMUNALNEJ, BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO

07 Sierpień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 07.08.2017r

RM.0012.2.005 2017                            

Z A W I A D O M I E N I E

                Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 sierpnia 2017r. (środa) o godz. 9:00 w Sali Gimnastycznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4 odbędzie się posiedzenie Komisji Zagospodarowania Przestrzennego, Rolnictwa, Infrastruktury Komunalnej, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu Nr 4 z posiedzenia komisji w dniu 19.06.2017r.
 3. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w  sprawie  przystąpienia  do  sporządzenia
     miejscowego   planu   zagospodarowania   przestrzennego   terenu   w   Kamyku   przy
     ul. Spichlerzowej.
 4. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie
     na okres 3 lat części nieruchomości stanowiącej własność Gminy Kłobuck, przekazanej
     w  nieodpłatne  użyczenie  Miejskiemu Ośrodkowi Kultury im. Wł. Sebyły w Kłobucku
     na  rzecz  dotychczasowych najemców.  
 5. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Witold Dominik

Na  podstawie  art. 25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym ( Dz.U. z   2016r. , poz  446 z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie  niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy  celem
uzyskania zwolnienia z pracy.