do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-STATUTOWEJ/idn:1548
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

21 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck dn. 19.11.2019r.

RM.0012.6.011.2019

Z A W I A D O M I E N I E

     Uprzejmię zawiadamiam, że w dniu 6.12. 2019 r (piątek ) o godz. 9:00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 posiedzenie Komisji Statutowej z udziałem Przewodniczących Klubów.

Proponowany porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 10/2019 z dnia 11.10.2019r.
    /protokół umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  3. Dalsze prace nad zmianami do Stautu Gminy Kłobuck 
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący
Komisji Statutowej
Janusz Soluch