do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

08 Październik 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                                                                                                 Kłobuck dn. 07.10.2019r.


RM.0012.6.010.2019                                           


                Z A W I A D O M I E N I E                       Uprzejmię zawiadamiam, że w dniu 10.10. 2019 r (czwartek ) o godz. 9:00
odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 posiedzenie Komisji Statutowej.

Proponowany porządek posiedzenia

 1.  Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
 2.  Przyjęcie protokołu Nr 9/2019 z dnia 16.09.2019r.
      /protokół umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 3.  Opracowanie projektu uchwały w sprawie zmian w Statucie Gminy Kłobuck
 4. Sprawy różne.                                                                                                   Przewodniczący
                                                                                                  Komisji Statutowej

                                                                                                        Janusz Soluch