do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

08 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck dn. 08.05.2019r.

RM.0012.6.007.2019 

Z A W I A D O M I E N I E

      Uprzejmię zawiadamiam, że w dniu  27  maja  2019 r (poniedziałek) o godz. 12:30 odbędzie się w Gabinecie Przewodniczącego Rady  w Urzędzie  Miejskim w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6  posiedzenie Komisji Statutowej.

Proponowany porządek posiedzenia

  1. Otwarcie posiedzenia zmiany w porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu Nr 6/2019 z dnia  14.05.2019r. 
    /projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  3. Kontynuowanie prac  nad zmianami   Statutu Gminy Kłobuck. 
  4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Statutowej
Janusz Soluch

Na    podstawie    art. 25,   ust . 3   ustawy    
 z  dnia  8 marca  1990 roku  o  samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z   2019r. ,  poz 506  t.j.)
-  proszę   o  okazanie   niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania  zwolnienia   z   pracy.