do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI STATUTOWEJ

09 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck dn. 09.04.2019r.

RM.0012.6.006.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmię zawiadamiam, że w dniu 14 maja 2019 r (wtorek ) o godz. 10.00 odbędzie się w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6 posiedzenie Komisji Statutowej.

Proponowany porządek posiedzenia

1. Otwarcie posiedzenia zmiany w porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu Nr 5/2019 z dnia 09.04.2019r.
/projekt protokołu umieszczono na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w BIP bip.gminaklobuck.pl/

3. Kontynuowanie prac nad zmianami Statutu Gminy Kłobuck.

4. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji
Statutowej
Janusz Soluch

Na podstawie art. 25, ust . 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2019r. , poz 506 t.j.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy