do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

05 Styczeń 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 04 stycznia 2022 r.


RM.0012.5.1.2022


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 11 stycznia 2022 r. (wtorek) o godz. 09:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w trybie on-line na platformie ZOOM.  

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 23/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytego w dniu 14.12.2021 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4. Rozpatrzenie petycji z dnia 21.12.2021 r., oznaczonej Nr OR.152.013.2021, złożonej przez Fundację Nikoli Tesli.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie  posiedzenia.


Przewodniczący Komisji
       Grzegorz Dobosz