do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

21 Maj 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 21 maja 2021 r.

RM.0012.5.019.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 maja 2021 r. (środa) o godz. 12:00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie projektu protokołu Nr 18/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 27.04.2021 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
 4. Ponowne rozpatrzenie pisma Mieszkańca Kłobucka z dnia 03.11.2020 r.
  ozn. Nr OR.1510.001.2021 na działanie Burmistrza Kłobucka, w części dotyczącej wniosków:
  1) sporządzenia opinii dotyczącej zasadności stworzenia podmiotu gospodarczego, który zająłby się wywozem odpadów komunalnych w Gminie Kłobuck;
  2) przygotowania analizy dotyczącej zmiany metody naliczania stawki za odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych w Gminie Kłobuck, polegającej na naliczaniu opłaty od 1 m3 zużytej wody, a nie od osoby, jak dotychczas.
 5. Sprawy różne.
 6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Aleksander Tokarz
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji