do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

21 Kwiecień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 21 kwietnia 2021 r.

RM.0012.5.018.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 kwietnia 2021 r. (wtorek) o godz. 13:30 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie projektu protokołu Nr 17/2021 z posiedzenia Komisji Skarg, Wniosków i Petycji odbytej w dniu 31.03.2021 r. /projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
  4. Rozpatrzenie skargi Centrum Cyfrowego Wsparcia Edukacji z dnia 15.03.2021 r.
    ozn. Nr OR.1510.002.2021 na Dyrektorów Szkół i Przedszkoli w Gminie Kłobuck
    w sprawie niezapewnienia elektronicznych skrzynek podawczych na platformie ePUAP.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Aleksander Tokarz
Przewodniczący Komisji
Skarg, Wniosków i Petycji