do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

26 Marzec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 26 marca 2021r. 

RM.0012.5.017.2021

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E  

   Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 31 marca 2021r. (środa) o godz. 12:00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.  

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie  posiedzenia oraz stwierdzenie kworum.
 2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie protokołów Nr 15 z dnia 27.01.2021 i Nr 16 z dnia 24.02.2021
  /projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP bip.gminaklobuck.pl/                   
 4. Rozpatrzenie petycji ozn. Nr OR 152.004.2021 z dnia 25.02.2021 r. w sprawie poparcia Rządu Tymczasowego Rady Stanu Narodu Polskiego Społecznego Komitetu Konstytucyjnego.
 5. Rozpatrzenie petycji ozn. Nr OR 152.003.2021 z dnia 10.02.2021 r. w sprawie o opinię w sprawie przeprowadzenia bezpośredniego Referendum Ludowego w celu dokonania przez obywateli polskich akceptacji jako Aktów Woli Narodów: Nowego Kodeksu Wyborczego oraz Nowego Ustroju Prezydencko-Ludowego dla Polski.
 6. Kontynuacja rozpatrzenie pisma mieszkańca Kłobucka dotyczącego zagadnień gminnej  gospodarki odpadami komunalnymi ozn. Ldz. 38/2020 z dnia 3 listopada 2020 r. ozn. Nr  OR.1510.1.001.2021.
 7. Kontynuacja rozpatrzenia pism Spółki Wodnej w Białej w nawiązaniu do pisma z dnia 13.10.2020 r. ozn. OR.1510.1.002.2020.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Przewodniczący Komisji
Aleksander Tokarz