do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

18 Luty 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobuck, dnia  18.02.2021 r.

RM.0012.5.016.2021

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

           Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 24 lutego 2021r. (środa) o godz. 11:00  w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia i stwierdzenie kworum.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Przyjęcie sprawozdania z działalności Komisji za rok 2020.
  4. Kontynuacja rozpatrzenia pism Spółki Wodnej w Białej w nawiązaniu do pisma z dnia 13.10.2020 r. ozn. OR.1510.1.002.2020.
  5. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Kłobucka dotyczącego zagadnień gminnej gospodarki odpadami komunalnymi ozn. Ldz. 38/2020 z dnia 3.11.2020 r.
  6. Rozpatrzenie pisma ozn. Nr OR.152.001.2021 tj. listu otwartego z 02.01.2021 r. (data wpływu 05.01.2021 r. złożonego przez Stowarzyszenie Polska Wolna od GMO wraz z pismem  uzupełnieniającym z 16.01.2021 r. (data wpływu 18.01.2021 r.) przekazanych Komisji pismem  opatrzonym datą 20 stycznia 2021 r.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Przewodniczący Komisji
Aleksander Tokarz