do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

22 Styczeń 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 20.01.2021 r.


RM.0012.5.015.2021


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27 stycznia 2021r. (środa) o godz. 12:00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie  posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  Nr 14/2020 z  dnia  09.12.2020r. /projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP bip.gminaklobuck.pl/
4. Rozpatrzenie pisma z dnia 19.10.2020 r., data wpływu 20.10.2020 r. ozn. OR.1510.1.003.2020 r. ws. rozlewiska wody na działce ozn. Nr 1053 / 6 obręb Libidza w skutek budowy ronda i chodnika przy Centrum Logistycznym w Libidzy.
5. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Kłobucka dotyczącego zagadnień gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, a wszczególności:
- sposobu przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Kłobuck.
- skutków niewykonania usługi odbioru odpadów z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Kłobucku przez wykonawcę wyłonionego w drodze przetargu,
- zakupu przez Gminę pojemników na odpady komunalne.
- obniżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014r.
- "zmiany sposobu naliczania" opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.


Przewodniczący Komisji
Aleksander Tokarz


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2020r., poz 713 )
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.

                                                                                                 

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
odt Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Skarg.odt 21-01-22 12:54 7.47KB pobierz plik: Zawiadomienie na posiedzenie Komisji Skarg.odt