do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

23 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  22.09.2020 r.


RM.0012.5.012.2020


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


Uprzejmie   zawiadamiam, że   w  dniu 02 października  2020r. (piątek) o  godz.  7:30
odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  w  Sali   Sesyjnej   Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  przy  ul. 11 Listopada 6.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie  posiedzenia i stwierdzenie kworum.
2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
3. Przyjęcie  protokołu  Nr 11/2020  z  dnia  14.07.2020r.  
/projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego w  Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl/
4. Rozpatrzenie petycji ozn. Nr OR.152.005.2020 złożonej przez Spółkę Wodną Biała z dnia 18.08.2020 r.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.


Przewodniczący Komisji
Aleksander Tokarz


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2020r., poz 713 )
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.