do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-SKARG-WNIOSKOW-I-PETYCJI/idn:1648
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

05 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  03.06.2020 r.

RM.0012.5.010.2020

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

      Uprzejmie   zawiadamiam, że   w  dniu 12 czerwca 2020r. (piątek) o  godz.  12:00 odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  w  Sali   Sesyjnej   Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  przy  ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu  Nr 9/2020  z  dnia  18.02.2020r.  
    /projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP  bip.gminaklobuck.pl/
  4. Rozpatrzenie skargi z dnia 22.05.2019r. zarejestrowanej pod Nr: OR.1510.1.001.2020  na  Burmistrza Kłobucka. 
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Przewodniczący Komisji
 Aleksander Tokarz

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2020r., poz 713 t.j.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.