do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

12 Luty 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.02.2020r.

RM.0012.5.009.2020

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

      Uprzejmie   zawiadamiam, że   w  dniu 18 lutego 2020r. (wtorek) o  godz.  14:00 odbędzie  się  posiedzenie  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji  w  Sali   Sesyjnej   Urzędu  Miejskiego  w  Kłobucku  przy  ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu  Nr 8/2020  z  dnia  13.08.2020r.  
    /projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP  bip.gminaklobuck.pl/
  4. Przyjęcie sprawozdania z działalności komisji za rok 2019.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Przewodniczący Komisji
Aleksander Tokarz