do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

09 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  09.05.2019 r.

RM.0012.5.010.2019

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

  Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 23 maja 2019r. (czwartek) o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
  3. Przyjęcie  protokołu  Nr 5/2019  z  dnia  23.04.2019r.  oraz  protokołu  Nr 6/2019 z dnia 02.05.2019r. /projekty  protokołów  zostały   zamieszczone  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP  bip.gminaklobuck.pl/
  4. Rozpatrywanie skargi z dnia 25.02.2019r. (data wpływu do U.M.  w  dniu 26.02.2019r ) zarejestrowanej pod Nr: OR.1510.1.003.2019 na organ prowadzący SP Nr 2 im. A.Mickiewicza w Kłobucku. 
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Przewodniczący Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
Aleksander Tokarz

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz 506 t.j.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia                                              
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.