do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

24 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 24.04.2019 r.

RM.0012.5.009.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 02 maja 2019r. (czwartek) o godz. 14:00
odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Wypracowanie uzasadnienia do projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia skarg na Dyrektora Zarządu Dróg i Gospodarki Komunalnej.
4. Sprawy różne.
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji.

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz 506 t.j.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.