do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI

04 Marzec 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  04.03.2019 r.

RM.0012.5.007.2019

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

           Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 marca 2019r. (czwartek) o godz. 12:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji w Sali  Sesyjnej Urzędu  Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu Nr 3/2019 z dnia  26.02.2019r.
  /projekt protokołu  został   zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  w  BIP  bip.gminaklobuck.pl/
 4. Rozpatrywanie petycji z dnia 11.01.2019 r.   zarejestrowanej  pod Nr : OR.152.01.2019 .
 5. Rozpatrywanie skargi z dnia 25.02.2019r. (data wpływu do U.M. w dniu 26.02.2019 r.) zarejestrowanej pod Nr :  OR.1510.1.003.2019
  na organ prowadzący SP nr 2 im. A.Mickiewicza w Kłobucku
 6. Rozpatrywanie skargi z dnia 25.01.2019r. (data wpływu do U.M. w dniu 28.01.2019 r.) zarejestrowanej pod Nr :  OR.1510.1.001.2019  na Dyrektora ZDiGK w Kłobucku.
 7. Rozpatrywanie skargi z dnia 25.01.2019r. (data wpływu do U.M. w dniu 28.01.2019 r.) zarejestrowanej pod Nr : OR.1510.1.002.2019  na Dyrektora ZDiGK w Kłobucku.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji.


                                                                             Przewodniczący Komisji
                                                                                Aleksander Tokarz

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
Gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.