do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI SKARG, WNIOSKÓW I PETYCJI - ODWOŁANE

08 Styczeń 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Informacja

Zaplanowane na dzień 13.01.2021r. (środa) godz. 12:00 posiedzenie Komisji Skarg,
Wniosków i Petycji zostaje odwołane.

 Kłobuck, dnia  5.01.2021 r.

RM.0012.5.015.2021

Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

      Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 stycznia 2021r. (środa) o godz. 12:00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie  Komisji  Skarg, Wniosków i Petycji.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie  posiedzenia i stwierdzenie kworum.
 2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.
 3. Przyjęcie  protokołu  Nr 14/2020 z  dnia  09.12.2020r.  
  /projekt  protokołu  zostały   zamieszczony  na  stronie  internetowej  Urzędu   Miejskiego   w  Kłobucku  w  BIP  bip.gminaklobuck.pl/
 4. Rozpatrzenie pisma z dnia 19.10.2020 r., data wpływu 20.10.2020 r. ozn. OR.1510.1.003.2020 r. ws. rozlewiska wody na działce ozn. Nr 1053 / 6 obręb Libidza w skutek budowy ronda i chodnika przy Centrum Logistycznym w Libidzy.
 5. Rozpatrzenie pisma mieszkańca Kłobucka dotyczącego zagadnień gminnej gospodarki odpadami komunalnymi, a wszczególności:
  - sposobu przygotowania i przeprowadzenia przetargu na odbiór i zagospodarowanie
     odpadów komunalnych z Gminy Kłobuck.
  - skutków niewykonania usługi odbioru odpadówz Punktu Selektywnej Zbiórki
    Odpadów Komunalnych w Kłobucku przez wykonawcę wyłonionego w drodze
     przetargu,
  - zakupu przez Gminę pojemników na odpady komunalne.
  - obniżki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w 2014r.
  - "zmiany sposobu naliczania" opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
 6. Sprawy różne.
 7. Zamknięcie  posiedzenia  Komisji.

Przewodniczący Komisji
Aleksander Tokarz