do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

05 Maj 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 05 maja 2022 r.

RM.0012.4.3.2022


Z A W I A D O M I E N I E
          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 10 maja 2022 r. (wtorek) o godz. 14:00
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 listopada 6, odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zmiany w porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu Nr 2/2022 z dnia 27 stycznia 2022 r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Omówienie wyników kontroli pn. Kontrola w zakresie  realizacji wydatków zarządu osiedli i funduszu sołeckiego za 2020 r. (opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych).
5. Omówienie wyników kontroli pn. Kontrola realizacji zadań pracodawcy w odniesieniu do pracowników Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2021 (opracowanie projektu zaleceń pokontrolnych).
6. Wykaz materiałów do oceny budżetu (absolutorium).
7. Sprawy różne.  
8. Zamknięcie posiedzenia.  

 

Przewodniczący Komisji
 Mirosław Cieśla

 

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., poz. 559) - proszę
o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.