do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

05 Styczeń 2022
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 05 stycznia 2022 r.


RM.0012.4.1.2022


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 stycznia 2022 r. (środa) o godz. 14:00
w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie  protokołu Nr 28 z dnia 21.12.2021 r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Omówienie planu pracy Komisji na 2022 r.
5. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia. 


Przewodniczący Komisji
      Mirosław Cieśla