do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

17 Grudzień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 14 grudnia 2021 r.

RM.0012.4.028.2021

Z A W I A D O M I E N I E

       Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 21 grudnia 2021 r. (wtorek) o godz. 14:00 w trybie on-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad.
  3. Zatwierdzenie  protokołu Nr 27 z dnia 09.11.2021 r.
    /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
  4. Opracowanie planu pracy Komisji na 2022 r.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia.  

Przewodniczący Komisji
      Mirosław Cieśla