do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

09 Listopad 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 04 listopada 2021 r.


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 09 listopada 2021 r. (wtorek) o godz. 13:30
w trybie one-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.


Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie  protokołu Nr 26 z dnia 14.09.2021 r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Wypracowanie zaleceń pokontrolnych z kontroli w zakresie organizacji i funkcjonowania obsługi prawnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku oraz w jednostkach organizacyjnych Gminy Kłobuck za okres 2014-2020.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia. 


Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz. 1372 z późn. zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.