do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

07 Wrzesień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 06 września 2021 r.


RM.0012.4.026.2021


Z A W I A D O M I E N I E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 14 września 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00
w trybie one-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.

Proponowany porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.
3. Zatwierdzenie  projektu protokołu Nr 25 z dnia 20.07.2021 r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Omówienie zaleceń pokontrolnych z kontroli po otrzymaniu wyjaśnień od Burmistrza oraz opinii prawnej.
5. Powołanie zespołów kontrolnych
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia.

 
Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym
(Dz.U. z 2021 r., poz 1372)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.