do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

12 Lipiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

                                                                                                                                                                  Kłobucka dn. 12.07.2021 r.

 
RM.0012.5.25.2021


Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 20 lipca 2021 r /wtorek / godz.  13;00  
odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w w trybie on-line na Platformie ZOOM


Proponowany porządek  posiedzenia:
1.  Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
2.  Zatwierdzenie  porządku  obrad.     
3.  Zatwierdzenie  projektu  protokołu  Nr 24 z dnia 08.06.2021r.  
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4.  Omówienie wyników kontroli i opracowanie projektów zaleceń pokontrolnych z zakończonych kontroli.
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla


Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z  2020r., poz 713.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.