do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

01 Czerwiec 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 01 czerwca 2021 r.

RM.0012.4.024.2021

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 czerwca 2021 r. (wtorek) o godz. 13:00 w trybie one-line na platformie ZOOM odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej.
Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Zatwierdzenie  projektu protokołu Nr 23 z dnia 27.04.2021 r.,
  /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
 4. Analiza materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2020 r. 
 5. Wnioski, uwagi i pytania do Burmistrza Kłobucka Jerzego Zakrzewskiego oraz Skarbnika Gminy Kłobuck Katarzyny Trzepizur.
 6. Przedstawienie opinii o wykonaniu budżetu za 2020 r.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia/nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2020 r.
 8. Sprawy różne.
 9. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla