do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

20 Kwiecień 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobucka dn. 19.04.2021 r.  


Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 27.04.2021 /wtorek / godz.  14;30  odbędzie się   w trybie on-line na platformie ZOOM posiedzenie Komisji  Rewizyjnej


Proponowany porządek  posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad.     
3. Zatwierdzenie projektów protokołu Nr 21 z dnia 18.01.2021 r., Nr 22 z dnia 16.02.2021 r. /projekty protokołów zostały umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Wykaz materiałów do oceny budżetu za 2020 r. (absolutorium)
5. Podział punktów z wykazu.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla