do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

16 Luty 2021
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobucka dn. 11.02.2021 r. 


RM.0012.6.22.2021

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16.02.2021  /wtorek / godz. 14:30 odbędzie się w trybie on-line na platformie ZOOM posiedzenie Komisji  Rewizyjnej

Proponowany porządek  posiedzenia:
1.  Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
2.  Zatwierdzenie porządku obrad.     
3.  Zatwierdzenie  projektu  protokołu Nr 21 z dnia 18.01.2021r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za 2020 rok
5. Powołanie zespołów kontrolnych.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  


Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla