do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

18 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobucka dn. 16.09.2020 r.  

RM.0012.5.19.2020

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 22.09.2020  /wtorek/ godz.  14:00  odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.     
  3. Zatwierdzenie  projektu  protokołu Nr 17 z dnia 9.07.2020 i Nr 18 z dnia 14.07.2020r.
    /projekty protokołu zostały umieszczone na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl /
  4. Powołanie zespołu kontrolnego
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.  

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                          
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z  2020r., poz 713.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.