do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-REWIZYJNEJ/idn:1650
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

23 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

   Kłobucka dn. 23.06.2020 r. 

RM.0012.5.16.2020

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

          Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30 czerwca 2020  /wtorek/ godz.  14:00 odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku  przy ul. 11 Listopada 6.

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.    
  3. Zatwierdzenie  projektu  protokołu  Nr 15 z dnia 09.06.2020r.  
    /projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl /
  4. Zapoznanie oraz omówienie protokołów z kontroli. 
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla