do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

05 Czerwiec 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

 Kłobucka dn. 04.06.2020 r. 

RM.0012.5.15.2020

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

          Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 09 czerwca 2020 /wtorek/ godz.  14:00 odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej  w  Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku  przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.    
  3. Zatwierdzenie  projektu  protokołu  Nr 14 z dnia 12.05.2020  
    /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
    Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl  /
  4. Przekazanie materiałów członkom komisji zgodnie z ustalonym podziałem do oceny  budżetu za rok 2019 (absolutorium).
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

                                        Przewodniczący Komisji
                                           Mirosław Cieśla


Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z  2020r., poz 713.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.