do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

12 Luty 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobucka dn. 11.02.2020 r. 

RM.0012.5.13.2020

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

      Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu  18 lutego 2020  /wtorek/ godz.  14:30 odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej  w  Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku  przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.    
  3. Zatwierdzenie  projektu  protokołu  Nr 12 z dnia 14.01.2020  
    /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
    Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl   /
  4. Zatwierdzenie sprawozdania z działalności  Komisji Rewizyjnej za rok 2020
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla