do góry
Strona Gminy Kłobuck
https://www.gminaklobuck.pl/aktualnosci/ogloszenia_urzedowe/POSIEDZENIE-KOMISJI-REWIZYJNEJ/idn:1549
Drukuj grafikę : tak / nie

Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

27 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobucka dn. 26.11.2019 r.

RM.0012.5.01.2019                                                                                

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

         Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 28 listopada 2019r. /czwartek/ o godz. 7:15 odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6


Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Wysłuchanie wyjaśnień Burmistrza w związku z niestawieniem się na posiedzeniu Zespołu Kontrolnego w dniu 25.11.2019 r.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z  2019r., poz 506 .)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.