do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

20 Listopad 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobucka dn. 19.11.2019 r.

RM.0012.4.010.2019

 Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

        Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 26 listopada 2019r. /wtorek/ godz. 14:00 odbędzie się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.    
  3. Zatwierdzenie  projektu  protokołu Nr 9/2019  z  dnia  10.09.2019r.   
    /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego
    Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl   /
  4. Wypracowanie  opinii na temat projektu budżetu Gminy Kłobuck  na 2020
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z  2019r., poz 506 .)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.