do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

02 Wrzesień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dn. 30.08.2019 r.

RM.0012.4.009.2019

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 10 września  2019r. /wtorek/ o godz.  14:00    odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad.    
  3. Zatwierdzenie  projektu  protokołu Nr 8/2019  z  dnia  09.07.2019r.   
    /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl   /
  4. Omówienie przebiegu prowadzonych kontroli.
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla