do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

31 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 31.05.2019r. 

RM.0012.4.007.2019

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu  11 czerwca 2019r. /wtorek/ godz.  14:00 odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad .  
  3. Przedstawienie opinii  o  wykonaniu  budżetu  za 2018 rok.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia / nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Kłobucka za 2018 rok.  
  5. Sprawy różne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( tekst jedn. Dz.U. z  2019r., poz 506 .)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.

PRZEWODNICZĄCY
Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
w Kłobucku
Mirosław Cieśla

kategoria: Powiązane pliki [1]
  Nazwa pliku Data publikacji Rozmiar Pobierz
pdf zawiadomienie o Komisji Rewizyjnej.pdf 19-05-31 10:51 102.41KB pobierz plik: zawiadomienie o Komisji Rewizyjnej.pdf