do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

06 Maj 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 06.05.2019r.

RM.0012.4.005.2019

Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 13 maja 2019r. /poniedziałek/ o godz. 13:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w  Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek posiedzenia:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad .
  3. Zatwierdzenie projektu Protokołu Nr 3/2019 z dnia 16.04.2019r. /projekt protokołu został   umieszczony  na  stronie  internetowej Urzędu  Miejskiego Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl  /
  4. Zapoznanie oraz omówienie protokołów z kontroli.
  5. Przekazanie materiałów członkom komisji zgodnie z ustalonym podziałem do oceny budżetu za 2018 r. (absolutorium).
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz 506 z późn.zm.) - proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia Kierownictwu zakładu pracy celem uzyskania zwolnienia z pracy.