do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

08 Kwiecień 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 08.04.2019r.

RM.0012.4.004.2019


Z A W I A D O M I E N I E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 kwietnia 2019r. /wtorek /o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek posiedzenia:

1. Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej oraz stwierdzenie prawomocności.
2. Zatwierdzenie porządku obrad .
3. Zatwierdzenie projektu Protokołu Nr 2/2019 z dnia 19.02.2019r.
/projekt protokołu został umieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego
Kłobuck w BIP bip.gminaklobuck.pl /
4. Omówienie przebiegu podjętych kontroli.
5. Wykaz materiałów niezbędnych do oceny budżetu za 2018 rok (absolutorium).
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2019r., poz 506 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.