do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

11 Luty 2019
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  11.02.2019r.

RM.0012.4.003.2019

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

       Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 19 lutego 2019r. /wtorek / o godz. 14:00    odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6


Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  oraz stwierdzenie prawomocności.
  2. Zatwierdzenie  porządku  obrad .
  3. Zatwierdzenie  projektu Protokołu Nr 1/2019 z dnia 08.01.2019r.
    /projekt   protokołu   został    umieszczony   na   stronie   internetowej  Urzędu   Miejskiego Kłobuck  w BIP bip.gminaklobuck.pl /
  4. Wybór Wiceprzewodniczącego  Komisji Rewizyjnej.
  5. Powołanie  zespołów kontrolnych oraz określenie przedmiotu i zakresu kontroli poszczegółnych zespołów.
  6. Sprawy różne.
  7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Mirosław Cieśla

Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z  2018r., poz 994 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.