do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

28 Grudzień 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 27.12.2018r.


RM.0012.4.001.2018

 

Z A W I A D O M I E N I E


Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 stycznia 2019r. /wtorek /
o godz. 14:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej
w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku
przy ul. 11 Listopada 6


Proponowany porządek posiedzenia:


1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji Rewizyjnej.
3. Wybór Wiceprzewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
4. Wybór Sekretarza Komisji Rewizyjnej.
5. Ustalenie planu pracy na I półrocze 2019r.
6. Sprawy różne.
7. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej .

Przewodniczący Komisji
Cieśla Mirosław

 


Na podstawie art.25, ust 3 ustawy
z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z 2018r., poz 994 z późn.zm.)
- proszę o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu zakładu pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.