do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

06 Czerwiec 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  04.06.2018r.

RM.0012.4.007.2018                                                                                

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

       Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 12 czerwca 2018r. /wtorek / o godz. 8:00  odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Sali Sesyjnej  Urzędu Miejskiego w Kłobucku  przy ul.  11 Listopada 6


Proponowany porządek  posiedzenia:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
  2.  Zatwierdzenie  porządku  obrad  Komisji  Rewizyjnej.
  3. Zatwierdzenie   protokołu  Nr  4/2018  z  dnia  17.05.2018r.
  4. Analiza materiałów niezbędnych do oceny  budżetu  za  2017 rok  przez  członków  Komisji   zgodnie   z   zapisem   pkt 4   protokołu   Nr 3/21018    z   dnia  24.04.2018r.  -  ok.  godz. 9:00
  5. Wnioski  i  uwagi,  pytania do Burmistrza  Gminy  Kłobuck  Jerzego  Zakrzewskiego  oraz  Skarbnika  Katarzyny  Jagusiak     
  6. Przedstawienie   opinii    o   wykonaniu   budżetu  za  2017 rok /Przewodniczący  Komisji  Rewizyjnej  Adam  Nowak/.
  7. Głosowanie   w  sprawie  przyjęcia   opinii  przez    Komisję   Rewizyjną  o   wykonaniu budżetu  Gminy Kłobuck  za   2017 rok.
  8. Wypracowanie  uchwały  w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Burmistrzowi Kłobucka     za  2017 rok.
  9. Głosowanie  przyjęcia   uchwały.
  10. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
Przewodniczący Komisji Adam Nowak


Na  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie
gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.