do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

24 Styczeń 2018
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 23.01.2018r.

RM.0012.4.002.2018

Z A W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  30 stycznia 2018r. /wtorek / o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia Komisji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 16/2017 z dnia 12.12.2017r.
  4. Zapoznanie komisji ze sprawozdaniem z działalności Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej za okres od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. 
  5. Procedowanie skargi na Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kłobucku.
  6. Wypracowanie projektu uchwały w sprawie rozpatrzenia  skargi.
  7. Zapoznanie komisji z odpowiedzią na pismo o znaku RM.0012.4.001.2018 z dnia 03.01.2018r. dotyczące prośby uszczegółowienia na czym polega zastrzeżenie wyrażone zapisem "rozszerzony przedmiot i zakres kontroli".
  8. Sprawy różne.
  9. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam NowakNa  podstawie   art.25,  ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875 z późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy   celem
uzyskania  zwolnienia  z   pracy.