do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

06 Grudzień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 06.12.2017r.

RM.0012.4.016.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2017r /wtorek / o godz. 14:30 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Ślubów Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie posiedzenia  Komisji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 15/2017 z dnia 21.11.2017r.
  4. Zapoznanie Komisji Rewizyjnej w wynikami kontroli "Przebudowy drogi gminnej Nr 47013OS ul.Olszowiec" przez Przewodniczącego Zespołu kontrolnego A.Tokarza zgodnie  z planem pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze  2017r.
  5. Zatwierdzenie protokołu kontroli i wniosków pokontrolnych przez Komisję Rewizyjną.
  6. Zatwierdzenie planu pracy Komisji Rewizyjnej na I półrocze 2018 roku.
  7. Sprawy różne.
  8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak


Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.