do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

20 Listopad 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 17.11.2017r.

RM.0012.4.015.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


           Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu   21  listopada 2017r  /wtorek /  o  godz. 13:30   odbędzie  się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w  Sali  Nr 20  w  budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12

Proponowany porządek:

  1. Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
  3. Zatwierdzenie   protokołu  Nr  14/2017  z  dnia  30.10.2017r.
  4. Zapoznanie  Komisji  Rewizyjnej  w  wynikami  kontroli  "Przebudowy  drogi  gminnej  Nr 47013OS  ul.Olszowiec " przez  Przewodniczącego  Zespołu kontrolnego A.Tokarza  zgodnie  z  planem pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze  2017r.
  5. Zatwierdzenie  protokołu  kontroli  i  wniosków  pokontrolnych.
  6. Sprawy  różne.
  7.  Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2017r., poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.