do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

26 Październik 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 26.10.2017r.

RM.0012.4.014.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 30  października 2017r /poniedziałek / o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Gimnastycznej Gimnazjum im. Jana  Pawła II  w  Kłobucku przy  ul. Bohaterów  Bitwy  pod  Mokrą  4

Proponowany porządek:

1.  Otwarcie  posiedzenia  Komisji.
2.  Przyjęcie  protokołu Nr  13/2017  z  dnia  24.10.2017r.
3.  Zapoznanie  Komisji  Rewizyjnej z korektą uzasadnienia dot. skargi z dnia 01 września  2017 r.
4. Przyjęcie  uzasadnienia  przez  Komisję  Rewizyjną  (głosowanie).
5. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie Gminnym
( Dz.U. z  2017r., poz 1875.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.