do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

13 Wrzesień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 12.09.2017r.

RM.0012.4.012.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E


Uprzejmie  zawiadamiam, że w dniu 19  września 2017r  /wtorek / o  godz. 13:30 odbędzie się  posiedzenie Komisji  Rewizyjnej w Biurze Rady Miejskiej  Urzędu Gminy w Kłobucku przy ul.11 Listopada 6

Proponowany porządek:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr  11/2017  z  dnia  22.08.2017r.
4. Zapoznanie członków Komisji z  treścią uzasadnienia dot. skargi z dnia 01 czerwca (wpływ do UM).
5. Przyjęcie uzasadnienia w głosowaniu.
6. Wypracowanie przez Komisję wniosku w sprawie sporządzenia informacji dotyczącej  
 realizacji  i  finansowania  (zgodnie z planem pracy Komisji Rewizyjnej) zadania  pt.
       Przebudowa drogi  gminnej  nr 470130 S ul. Olszowiec  wraz  z  budową  kanalizacji
 deszczowej i oświetlenia drogowego w miejscowości Borowianka.
7. Sprawy różne.     
8. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2016r., poz 446  z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.