do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

02 Sierpień 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 25.07.2017r.

RM.0012.4.010.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 08 sierpnia 2017r /wtorek /o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Nr 20 w budynku Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. Zamkowej 12

Proponowany porządek:

1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji   Rewizyjnej.
2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
3. Zatwierdzenie protokołu Nr 9/2017  z  dnia  27.06.2017r.
4. Realizacja zadania p.t " Sprawy organizacyjne Komisji Rewizyjnej " wynikającego
z planu  pracy Komisji na II połrocze 2017.
5. Rozpatrzenie  i  procedowanie  skargi
  - analiza treści skargi,
  - wyłonienie i wyszczególnienie zarzutów,
  - wysłuchanie zaproszonych osób ( godz. 10:00),
  - informacja ws. zgromadzonych dokumentów i ich analiza,
  - zaplanowania trybu i działań (czynności ) dalszego postępowania wyjasniajacego.     
5. Sprawy różne.
6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.


Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2016r., poz 446  z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.