do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

16 Czerwiec 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 09.06.2017r.

RM.0012.4.009.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu  27 czerwca  2017r. (wtorek) o godz. 8:30  odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnejw Sali Gimnastycznej w Gimnazjum im.Jana Pawła II w  Kłobucku  przy ul.Bohaterów Bitwy pod Mokrą  4

Proponowany porządek:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia Komisji   Rewizyjnej.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 8/2017  z  dnia  09.06.2017r.
  4. Przyjęcie i zatwierdzenie Planu Pracy Komisji Rewizyjnej na II półrocze 2017r.
  5. Sprawy rózne.
  6. Zamknięcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak


Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2016r., poz 446  z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.