do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

12 Maj 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia 11.05.2017r.

RM.0012.4.006.2017    

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 16 maja 2017r. (wtorek) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali gimnastycznej w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kłobucku przy ul. Bohaterów Bitwy pod Mokrą 4


Proponowany porządek:

  1. Rozpoczęcie posiedzenia komisji.
  2. Zatwierdzenie porządku obrad Komisji.
  3. Zatwierdzenie protokołu Nr 5/2017  z  dnia  04.05.2017r.
  4. Zapoznanie  członków  Komisji  z  uzasadnieniem  rozpatrzonej skargi  w  dniu 04.05.2017r.  oraz jej  przyjęcie przez głosowanie.
  5. Podział materiałów przygotowanych do absolutorium za 2016 rok poszczególnym członkom komisji do zapoznania i procedowania.
  6. Sprawy różne.

Przewodniczący Komisji Adam Nowak

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 
Gminnym ( Dz.U. z  2016r., poz 446  z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.