do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI REWIZYJNEJ

27 Styczeń 2017
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  27.01.2017r.

RM.0012.4.002.2017

Z A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E

Uprzejmie zawiadamiam, że w dniu 07 lutego 2017r. (wtorek) o godz. 8:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej w Sali Sesyjnej Urzędu Miejskiego w Kłobucku przy ul. 11 Listopada 6

Proponowany porządek:

1.  Otwarcie posiedzenia Komisji Rewizyjnej.
2.  Zatwierdzenie  protokołu  Nr 1/2017  z  posiedzenia  Komisji Rewizyjnej  z  dnia 09.01.2017r.
      3.  Powołanie Zespołu  Kontrolnego  do  kontroli wydatków, w zakresie  zużycia   
      nośników  energii  cieplnej i elektrycznej  w  Miejskim  Ośrodku  Kultury, Ośrodku Sportu
      i  Rekreacji  oraz  Zarządzie  Dróg i Gospodarkiu Komunalnej  w  Kłobucku   za   lata
      2014-2016  zgodnie  z  planem  pracy  na I półrocze 2017r.
      4. Omówienie  wyników  kontroli  wykonania  zaleceń  i  wniosków   Komisji  Rewizyjnej
      za  lata  2014-2016.
      5. Omówienie  wyników  kontroli  zewnętrznych  za  lata  2014-2016  w   Urzędzie  Gminy
      i  w  jednostkach  organizacyjnych.
      6. Sprawy  różne.
      7. Zakończenie  posiedzenia  Komisji  Rewizyjnej.

Przewodniczący Komisji
Adam Nowak

Na  podstawie  art.25, ust 3 ustawy    
 z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z  2016r., poz 446  z  późn.zm.)
-  proszę  o okazanie niniejszego zawiadomienia
Kierownictwu  zakładu  pracy celem
uzyskania zwolnienia z pracy.