do góry
Strona główna Aktualności Ogłoszenia urzędowe

POSIEDZENIE KOMISJI EDUKACJI PUBLICZNEJ...

17 Wrzesień 2020
kategoria:
Ogłoszenia urzędowe

Kłobuck, dnia  16.09.2020r. 

 
RM. 0012.3. 017. 2020


Z  A  W  I  A  D  O  M  I  E  N  I  E
Uprzejmie  zawiadamiam, że  w  dniu  21.09.2020r. ( poniedziałek) godz. 10:30
odbędzie się posiedzenie Komisji  Edukacji Publicznej, Ochrony Zdrowia, Polityki Społecznej, Kultury, Sportu i Turystyki w  Sali   Sesyjnej  Urzędu  Miejskiego w  Kłobucku przy ul.  11 Listopada 6.


Proponowany  porządek posiedzenia:
1. Otwarcie posiedzenia, zmiany w porządku obrad.
2. Przyjęcie protokołu Nr 16 z posiedzenia komisji w dniu 03.09.2020r. Projekt protokołu został zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Kłobucku w BIP bip.gminaklobuck.pl.
3. Przygotowanie szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2020/2021 w dobie pandemii koronowirusa.
4. Podsumowanie letnich inicjatyw podejmowanych przez MOK
5. Wypracowanie opinii do projektu uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Kłobuck
5. Sprawy różne.


Przewodniczący Komisji
Bartłomiej Saran


Na    podstawie    art. 25,   ust . 3   ustawy    
 z  dnia  8 marca  1990 roku  o  saorządzie                                                                                            
Gminnym ( Dz.U. z   2020r. ,  poz 713 .)
-  proszę   o  okazanie   niniejszego  zawiadomienia
Kierownictwu   zakładu   pracy   celem
uzyskania  zwolnienia   z   pracy.